inschrijvingsvoorwaarden


 1. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van de aanmelding via email aan EloquenZ.
  Bij inschrijving vermeldt u uw naam, telefoonnummer, organisatie, functie en factuuradres, alsook de gewenste cursusdatum en plaats.
 2. Door in te schrijven verklaart u zich akkoord met deze inschrijvingsvoorwaarden.
 3. Na inschrijving krijgt u een bevestiging en factuur per mail.
 4. De factuur dient uiterlijk 3 weken vóór de cursus te zijn betaald.
 5. Cursussen gaan uitsluitend door bij voldoende deelname..
 6. Als de cursus niet doorgaat wordt u hiervan uiterlijk 2 weken voor de cursus op de hoogte gesteld. Bij annulering door EloquenZ worden de door u betaalde cursuskosten binnen 3 werkdagen teruggestort.
 7. Annulering door uzelf kan tot 2 weken voor aanvang kosteloos. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Bij annulering na dit tijdstip is 50% van de cursusprijs verschuldigd.
 8. Bij annulering kunt u uw deelname verzetten naar een andere cursus of een vervanger sturen. De naam van de vervanger stuurt u per email aan EloquenZ.
  U dient de reeds betaalde cursuskosten zelf te verrekenen met uw vervanger.

terug naar masterclass